ИнЕУ Консорциумы Түлектерінің Қауымдастығы

 
 
 
 
Сіздің профиль үшін фотосурет.
Қауымдастыққа кіру түлектер қауымдастығы туралы Ережеге сәйкес кемінде 2000 теңге мөлшерінде жыл сайынғы мүшелік жарна енгізуді көздейді.